Otwarcie na pomoc

Otwórz się na pomoc, gdy ktoś wyciąga dłoń.