Najpierw TY!

Wszystko, każdą zmianę, dobrze zacząć od siebie. Bo nikt nie będzie z Tobą szczęśliwy, jeśli Ty sam_a ze sobą nie będziesz! 
Zmiana zaczyna się w Tobie.