Iluzje

Iluzje i złudzenia – najpiękniejsze złote klatki, które tak trudno opuścić.